Klik hier voor Tytsjerk
Aanmelding
U kunt zich aanmelden op de volgende nummers:
 • Leerdam: 0345 – 615763
 • Almkerk: 06-15851362

Indien u het antwoordapparaat krijgt, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Ook is het mogelijk de aanmelding via ons contactformulier (zie contact) of per email te doen, naar

Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op om in een kort telefonisch onderhoud uw gegevens te noteren en u wordt gevraagd aan te geven wat uw klachten zijn. In het eerste gesprek worden de klachten besproken. Hierna wordt een tweede afspraak gemaakt, waarin met u het behandelplan en de verwachte duur van de behandeling wordt doorgenomen.

Wachttijd per 1 juni 2019

Volwassenenzorg (vanaf 18 jaar)
Zowel op de locaties Leerdam, Almkerk is er sprake van een wachttijd. Wanneer u belt wordt u, indien u dat wenst, onmiddellijk op de wachtlijst geplaatst, dus geen aanmeldwachttijd. De pycho-diagnostisch medewerker verzorgt een telefonische intake en u kunt uw vragen stellen.

Per 1 juni 2019 is de behandelwachttijd voor locatie Almkerk ongeveer 12 weken en voor locatie Leerdam ongeveer 10 weken. Wij doen onze uiterste best de wachttijd voor de behandeling zo kort mogelijk te houden.

Wanneer er sprake is van een crisissituatie, waarvoor uw huisarts contact met ons opneemt, zullen wij u met voorrang inplannen.

Wij hebben geen verschillende wachttijden per verzekeraar.

Uiteraard wijzen wij u op de mogelijkheid om een andere praktijk te raadplegen, waar geen of een kortere wachtlijst is. Wij zijn altijd bereid samen met u te kijken naar de eventuele mogelijkheden in de regio.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Kinderen/jongeren (tot 18 jaar)

In Almkerk is de wachttijd voor kinderen ongeveer 12 weken, in Leerdam is dit ongeveer 10 weken.

Aanmeldingsklachten voor de psycholoog

Iedereen krijgt in het leven te maken met moeilijke momenten. Meestal kunt u dat alleen oplossen, of met de hulp van familie en vrienden. Soms lukt dit niet. Dan kan deskundige hulp nodig zijn. Niet alleen bij moeilijke psychische problemen kunt u hulp vragen aan een psycholoog. U bent ook welkom met eenvoudige vragen, of wanneer u een luisterend oor nodig heeft. Dit kan net het steuntje in de rug zijn dat u nodig heeft.

Klachten die door een psycholoog behandeld kunnen worden zijn verschillend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Angsten (bv. specifieke fobieën, paniekklachten, hyperventilatie, faalangst, trilangst, bloosangst, angst om te gaan zweten, pleinvrees, smetvrees, angst om ziek te worden of om dood te gaan).
 • Depressieve klachten (bv. geen zin meer hebben in de dagelijkse dingen, futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een 'verdoofd' gevoel, snel geïrriteerd zijn, slecht slapen, piekeren, sombere gedachtes).
 • Spanningsklachten (bv. hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen, niet meer goed kunnen ontspannen, algehele onrust, pijn in de schouders en nek).
 • Werkproblemen (bv. overspannenheid, burn-out, gedachtes aan of over het werk thuis niet meer los kunnen laten, problemen met baas of collega's, problemen met werkdruk of -stress, concentratieklachten, vermoeidheid, lichamelijke klachten).
 • Verwerkings- of rouwproblemen (bv. verwerkingsproblemen na een verlies, ziekte of traumatische ervaring).
 • Dwangmatig denken of handelen (bv. steeds hetzelfde moeten denken, een bepaalde handeling 'moeten' doen zoals tellen, aanraken, schoonmaken, controleren, handen wassen).
 • Relatieproblemen (bv. ruzies, problemen in de communicatie, problemen in de seksuele relatie, niet durven binden).
 • Onzekerheid (bv. vaak ongemakkelijk voelen in gezelschap, erg verlegen zijn, niet goed nee durven zeggen tegen een ander, uzelf altijd op de laatste plaats zetten, niet voor een groep durven spreken).
 • Identiteitsproblemen (bv. niet goed weten wie u zelf bent en wat u wilt, veel moeten van uzelf, moeilijk accepteren van bepaalde eigenschappen, een groot verschil tussen zelfbeeld en ideaalbeeld).

Aanmelding voor de kinder- en jeugdpsycholoog en/of orthopedagoog
Deze aanmelding is bestemd voor u als ouder(s) / verzorger(s) met een kind, waar u zich zorgen over maakt.

 • U merkt dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen.
 • Uw kind zit niet lekker in zijn vel, hetgeen onder andere kan blijken uit: buikpijn- en/of hoofdpijnklachten of slecht slapen.
 • U krijgt signalen dat het op school niet goed gaat. Bijvoorbeeld de leerprestaties vallen tegen, of uw kind moet misschien teveel op zijn tenen lopen, of lijkt zich te vervelen.
 • Uw kind wordt gepest.
 • U speelt met de gedachte dat uw kind hoogbegaafd is, last heeft van ADHD, dyslexie of andere problemen.
 • Uw kind heeft moeite met taal en/of lezen en er zou sprake kunnen zijn van dyslexie

Als u wilt laten uitzoeken wat er aan de hand is en behoefte heeft aan deskundig advies, dan kunt u met dit soort vragen bij ons terecht.