Klik hier voor Tytsjerk
Klachten
Indien u een klacht heeft over de behandeling stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. Komen we er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP, bij het NIP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.