Klik hier voor Tytsjerk
Kosten

Volwassenen


De kosten van de behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en/of uit uw eventuele aanvullende verzekeringen. Houd u daarbij rekening met het eigen risico dat iedere verzekerde jaarlijks moet betalen (2019: € 385).

  • Voor de behandeling van de meeste klachten bepaalt uw huisarts (bedrijfsarts) samen met u en uw psycholoog een zogenaamd: ‘zorgvraagzwaarteproduct’.
  • Uw zorgverzekeraar vergoedt het behandeltraject dat is vastgesteld aan de hand van het door u, samen met uw psycholoog, gekozen product.
  • Voor de behandeling van psychische klachten die niet binnen de vergoedingsregeling vallen, kunt u uiteraard bij ons terecht, maar de kosten daarvoor komen voor uw eigen rekening. Ons tarief daarvoor is € 90 per consult.
  • Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en dienen de declaraties rechtstreeks bij hen in.
  • Mochten we onverhoopt met een enkele zorgverzekeraar geen contract hebben kunnen afsluiten, dan brengen wij de kosten bij u in rekening á € 90 per consult. U kunt uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u een gedeelte van de kosten uitgekeerd.
  • Ons advies is om u goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte en voorwaarden van de vergoedingen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar


De kosten van een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en/of Orthopedagoog Generalist NVO worden vergoed door de gemeente. U kunt via de gemeente een onderzoek en/of behandeling aanvragen voor uw kind. Dit geldt zowel voor sociaal-emotionele problematiek als leerproblematiek, zoals dyslexie. U kunt daarvoor een zogenaamde beschikking aanvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Voor sociaal-emotioneel onderzoek en/of behandeling voor uw kind kunt u ook met een verwijzing van huisarts of kinderarts bij ons terecht voor vergoede zorg binnen onze praktijk.