Klik hier voor Tytsjerk
Vertrouwelijkheid
Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog en de orthopedagoog hebben een beroepsgeheim; dit betekent dat zij geen enkele informatie aan anderen mogen doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Uw dossier wordt achter slot en grendel bewaard en wordt 15 jaar na beƫindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat het niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. U hebt te allen tijde recht op inzage van het dossier.

Met uw toestemming wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeuren alleen met schriftelijke toestemming van uzelf. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars.
 • Wanneer u uw medische gegevens, o.a. uw diagnose niet kenbaar wilt laten maken aan uw zorgverzekeraar, stellen wij u in de gelegenheid een privacyverklaring te ondertekenen.
 • In het eerste gesprek met uw behandelaar dienen alle genoemde afspraken in een formulier vermeld, door u ondertekend te worden.

 • Privacy
  Wij verwerken medische gegevens van onze patiƫnten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met:

  Dhr.Wieb de Boer, directie Addenda Psychologen
  Lytsegeast 59
  9255LJ Tytsjerk
  Mob.: 06-50644540
  E-mail: w.deboer@addenda-psychologen.nl

  Bekijk de privacyverklaring