Klik hier voor Tytsjerk
Verwijzing
Voorwaarde voor de vergoeding van onderzoek en/of behandeling is dat u een huisartsenverwijzing heeft, of in het geval van kinderen en jongeren een beschikking van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), gebiedsteam of een verwijzing van huisarts of kinderarts.

Wij stellen een goede samenwerking met de doorverwijzer op prijs. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven.