Klik hier voor Tytsjerk
Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. Wieb de Boer, directie Addenda-Psychologen

Naam onderneming: Addenda Psychologen Praktijk
Adres: Drossaardslaan 62, 4143 BD Leerdam
E-mailadres: info@addenda-psychologen.nl
Tel.: 0345-615763
Mob.: 06-15851362
E-mail: info@addenda-psychologen.nl

Bekijk de privacyverklaring