Vergoeding en verwijzing

Wat kost begeleiding door Addenda?

Vergoedingen kind en jeugd

Voor kinderen en jongeren uit de regio’s Rivierenland, West-Brabant Oost en Lekstroom worden de trajecten (diagnostiek en behandeling) van Addenda volledig vergoed, mits je een verwijzing hebt van de huisarts of het Sociaal Team. Zelf bekostigen mag ook: ouders betalen dan € 105,– per sessie.

Verzekerd van kwaliteit

Alle psychologen van Addenda zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en/of de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Daarnaast is Addenda erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt er dus met alle zekerheid vanuit gaan dat je te maken hebt met goed opgeleide en bijgeschoolde psychologen en orthopedagogen.

De volgende gemeentes vergoeden onze zorg:

 • Tiel
 • West-Betuwe
 • Neder-Betuwe
 • Buren
 • Culemborg
 • West Maas en Waal
 • Vijfheerenlanden
 • Nieuwegein
 • IJsselstein
 • Houten
 • Altena
 • Breda
 • Drimmelen
 • Geertruidenberg
 • Oosterhout

Vergoedingen volwassenen

Voor Volwassenen geldt dat het afhankelijk is van de verzekeringspolis of een traject volledig, deels of niet wordt vergoed. Vraag dus goed bij je verzekeraar na of het traject vergoed wordt. Wanneer dit niet het geval is, dan ontvangt u een factuur die uiteraard wel voldaan moet worden. We willen aan alle kanten meedenken over mogelijkheden, maar je draagt als volwassene zelf de verantwoordelijkheid om uit te zoeken welke vergoeding voor jou geldt.

Zie hiernaast een overzicht van de verzekeraars waar wij in 2023 een contract mee hebben:

 

Wanneer er géén sprake is van een contract, vallen onze behandelingen onder de ‘ongecontracteerde zorg’, en je krijgt (wanneer je een restitutiepolis hebt) tussen de 60% en de 100% retour. Wij sturen u een maandfactuur die u bij de verzekeraar in kunt dienen. U maakt 100% naar ons over, en afhankelijk van uw polis krijgt u een gedeelte terug van de verzekeraar. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Belangrijke informatie over de vergoeding door je zorgverzekeraar in 2023!